Clock
 Een handige website linklijst over rebirthing, lichaamswerk maar ook info over ademen
Gratis webpagina Gratis website Make a website

Een handige website linklijst over rebirthing, lichaamswerk maar ook info over ademen

Datum en tijd

Datum & tijd

zondag 25 maart

Reclame

Reclame

Uw advertentie ook hier?

Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Klik hier

Tuinman nodig?

Goedkoop en snel uw tuin laten onderhouden door onze vakkundige tuinmannen.

DeTuinmannen.nl

Rebirthing is een therapeutische vorm van ademtherapie. Het is ontdekt in 1973 door Leonard Orr in Californie USA. Tijdens een rebirthingsessie wordt intensief en ontspannen geademd, waarbij de inademing en uitademing op elkaar volgen zonder dat er pauzes zijn. Deze manier van ademen heeft als effect dat men in contact komt met emoties en gevoelens die bepalend zijn voor de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van het leven. Tijdens Rebirthing kan niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst en schokkende levenservaringen worden verwerkt en geintegreerd in het dagelijkse leven. Hierdoor kan het contact herstelt worden met zelfvertrouwen, levenslust en liefde.

Over de naam Rebirthing bestaan verschillende meningen. Sommigen rebirthers gebruiken de naam rebirthing omdat ze het accent leggen op het herbeleven, verwerken en loslaten van verdrongen geboorte ervaringen en de pijnlijke eerste ademhaling. Anderen leggen de nadruk op het verwerken van het geboortetrauma en dit toe te staan in het hier en nu te erkennen. Ook een belangrijk aspect van rebirthers is het woord rebirthing toe te schrijven aan de immense fysieke en psychologische voordelen die mensen ervaren na bevrijding van onderdrukte gevoelens. Er zijn ook rebirthers die met de term rebirthing verwijzen naar de sensatie van lichtheid en vrijheid in het lichaam, nadat een ademcyclus is voltooid Al deze meningen zijn een beetje waar. Het gaat tenslotte allemaal om bevrijding van opgesloten energie. En bevrijding van opgesloten energie in het fysieke en emotionele lichaam kan letterlijk als een hergeboorte aanvoelen. Maar het belangrijkste uitgangspunt van rebirthing is wat mij betreft, dat we allemaal een schone kern hebben waar hoe dan ook een aantal pijnlagen omheen zijn gekomen En dat die oude pijn met rebirthing weer weggewerkt kan worden. Waardoor je weer in contact komt met met je schone kern (jezelf). Dit is voor mij de specifieke betekenis van rebirthing.Dat is hergeboorte.

Na een intake of orientatiegesprek kan wederzijds besloten worden tot het doen van één of meerdere sessies. De Rebirther bereidt de Rebirthee terdege voor op de nieuwe en zeer ongewone fysieke en emotionele gewaarwordingen. Een eerste rebirthsessie vind meestal plaats plat liggend op een matras. Maar als iemand dit niet prettig vindt kan er ook heel goed zittend op een stoel worden geademd. Tijdens een sessie kunnen door de rebirther verschillende interventies op zowel ademtechnisch niveau, als op verbaal ,fysiek en energetisch niveau gedaan worden. Het einde van een rebirthsessie vindt vrijwel altijd plaats liggend op een matras. Men voelt dan niet alleen een diepe ontspanning, maar ook alle energie uitstromen. Rebirthsessies kunnen naar gelang de hulpvraag of een zelfontwikkelingstraject verhelderend, verwerkend, oplossend en toekomstgericht zijn. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van psychologisch werk en worden er huiswerkopdrachten gegeven. In geval van een reeks van sessies wordt tussentijds geevalueerd.

Gewoonlijk lig je comfortabel op een matras. De rebirther zit naast je en begeleid je in het ontspannen, maar intensieve verbonden ademhalingsritme. Hij geeft niet alleen stille aandacht, maar ook fysieke en energetische steun. Omdat er vele manieren van ademen zijn en evenveel benaderingen van ademsessies is het moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren. Bovendien is elke persoon uniek en wordt elke sessie beinvloed door iemands staat van zijn, gezondheid, fysieke en emotionele gesteldheid van dat moment Tijdens een sessie kunnen de volgende typische symptomen optreden: veranderingen van temperatuur, je lichaam kan warm (transpireren) of koud (bibberen) aanvoelen. Tintelingen en vibraties wanneer de energie gaat stromen. Maar je kunt de voortgang van de energie ook tegenwerken waardoor strakheid of verkramping optreedt. Er kunnen zich allerlei emotionele versies manifesteren van verdriet, woede, angst tot herinneringen aan recente ervaringen. Maar je kunt ook in contact komen met onverwerkt materiaal uit de vroegste kinderjaren en de periode rondom de geboorte. Toch wat er ook gebeurt de sessie eindigd meestal in een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van geluk, rust en vrede.

Tijdens de Rebirthsessie en het verhoogde bewustzijn is het mogelijk om in meerdere bewustzijnsniveau's tegelijk aanwezig te zijn, zowel het dagbewustzijn als veel dieper gelegen niveau's zijn herkenbaar en kunnen getransformeerd worden tot een innerlijke reiniging en het helen van emotionele letsels maar ook tot innerlijke groei. In het verhoogde bewustzijn is er een diep en helder inzicht op het eigen functioneren en levensprogramma. Tijdens een rebirthsessie kunnen ervaringen van diepe vreugde van het ene op het andere moment , wisselen met het allerdiepste ervaren van leed en verdriet.

Rebirthing is een proces, daarom is een reeks van sessies noodzakelijk. Er moet een zekere continuiteit in zitten om in contact te komen met diepere lagen van je onderbewuste. Ook is het belangrijk om je ademhaling efficient te gebruiken. Dat leer je eveneens niet in een eenmalige sessie. Rebirthing werkt ten opzichte van andere methoden snel. Maar het is onmogelijk om alles in een keer te verwerken Je verwerkt in iedere sessie een deel. En iedereen kan daarin zijn eigen tempo vinden, afhankelijk van de weerstand die men ondervindt. Hierbij kan men zichzelf een verplichting opleggen aan een cyclus van sessies om die weerstand te overwinnen. Dit kan helpen om door te gaan als ongemakkelijke gevoelens en ervaringen uit het onderbewuste te voorschijn komen. Elke sessie is een nieuwe stap, je laat steeds opkomen wat opkomt en wat opkomt is rijp om te verwerken. In een reeks van sessies ontdek je en verwerk je de oorsprong van waaruit alles in jouw leven van nu, in negatieve zin voortkomt Je maakt je adem vrij, leert je levensenergie vrij te laten stromen. Je gevoel niet meer te blokkeren, je lichaam schoon en ontspannen te maken en in je geest tot rust en helderheid te komen

Rebirthing is een bewuste onafgebroken en ontspannen intense ademhaling in een kalm tempo, waarin de in-en uitademing in elkaar overgaan als in een cirkel van adem. Men komt daarbij in een verhoogt bewustzijn, dit door middel van de zeer intense energiestroom die door de adem wordt vrijgemaakt. Waarna de door negatieve levenservaringen in het leven geroepen defensiemechanismen en emotionele drempels wegvallen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid verdrongen levenservaringen alsnog te verwerken. Rebirthing kan als zelfontwikkelingstraject unieke geluks-enpiekervaringen opleveren. Dit kan iemand er toe brengen zijn/haar gehele leven opnieuw in te richten

* Het opgang brengen van krachtige fysieke-en psychische processen
* Een sterk voelbare energie waarbij verdedigingsmechanismen worden afgezwakt
* Het weer onder bereik komen van datgene wat er nooit heeft mogen zijn.
* Een verhoogd bewustzijn om datgene wat er nooit heeft mogen zijn te herkennen.
* Een bewust kunnen kiezen om dit proces te voltooien of niet
* Een gewaarzijn zowel in het dagbewustzijn als in dieper gelegen bewustzijnslagen
* Het inzicht verkrijgen in het hoe en waarom bepaalde stoornissen zijn ontstaan.
* Heling van oude wonden, negatieve energie wordt letterlijk het lichaam uitgeademt.
* Unieke geluks-en piekervaringen.
* Een diepe en weldadige totale ontspanning.
* Inzichten die aanzetten tot nieuwe zienswijzen en een andere levenshouding
* Verhoging van levenskwaliteit.
* Het meer in evenwicht tot elkaar brengen van draagkracht en draaglast.

Rebirthing zorgt er voor dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt tot een spiritueel, emotioneel en fysiek welzijn. Met rebirthing kunnen tal van lichaamsfuncties beinvloed worden Zonder de verbonden ademtechnieken zou dit nauwelijks of niet in die mate gebeuren. Rebirthing heeft ook een grote invloed op het helen van psychische klachten, die het gevolg zijn van levenservaringen, sociale virussen en conditioneringen uit de vroege jeugd. Door rebirthing leer je om te gaan met angstprocessen, het herkennen van emotionele blokkades en het verwerken ervan, het aangaan van gedragsveranderingen, assertiviteit, kracht en tederheid, Het aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf, met je partners en de wereld om je heen

Bij Rebirthing wordt gewerkt met een bewust verbonden ademhaling. Dit wordt geleerd tijdens de eerste sessie. De bewust verbonden ademhaling kan toegang geven tot het onderbewuste. Dit onderbewuste wordt ook wel eens ons eigen persoonlijke geschiedkundig archief genoemd. Het is een bewaarplaats van al onze onuitgedrukte gevoelens. Met dit archief wat functioneert als een geheugen dragen we nog steeds het verleden met ons mee. Dat wat in ons archief is opgeborgen is vaak de oorzaak van al onze emotionele conflicten. Het is de neerslag van verdrongen elementaire levensprocessen.De weergave van al het onverwerkte materiaal Met de bewust verbonden ademhaling wordt het archief geopend en kunnen we toegang krijgen tot depressies, angst, woede, frustratie, slapeloosheid, gewichtsproblemen enzovoort. Die de basis zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect en een geringe vitaliteit..Rebirthing richt zich op het onderbewuste met al zijn verdrongen emotionele conflicten. Het wil ons laten zien hoe beperkt we nu zijn. Enkel en alleen omdat we in de ban zijn van het verleden dat in grote mate ons leven van dit moment beheerst

Sommige andere therapieen maken ook gebruik van de bewustzijnslaag die men globaal het onderbewuste zou kunnen noemen. Hoewel rebirthing vrij eenvoudig toegangelijk is tot verschillende niveau's van het onderbewustzijn, kan door de rebirther wanneer dat nodig is daar ook sturing aan worden gegeven. Hierdoor kunnen onafgemaakte ervaringen en schokkende gebeurtenissen opnieuw geactiveerd en voltooid worden. De zeer diepe ontspanning die gebruikelijk op het einde van een sessie optreedt geeft de mogelijkheid om na te genieten en de energiestroom weer tot gangbare proporties terug te brengen en te integreren in het dagelijkse leven. Het moge duidelijk zijn dat rationele en verbale therapieen deze ervaringen niet kennen. Rebirthing is een techniek die men na een tiental sessies in overleg met de rebirther ook zelfstandig thuis toe kan passen

Rebirthing is een creatieve uitdaging, een zoektocht naar wie je in wezen bent. Voor mij is het de poort geweest naar een andere manier van leven. Het heeft een nieuwe wereld voor mij geopend. Rebirthing is voor mij een pad geweest naar zelf-ontdekking, net zoals voor velen die met rebirthing beginnen. Ik heb daarvoor een rebirther gezocht die mij op mijn pad heeft vergezeld en gesteund.. Maar uiteindelijk heb ik zelf de sleutel gevonden die de poort naar hergeboorte heeft geopend. Ik moest zelf de angst onder ogen zien die mijn IK heeft doen verkrampen. En dat heeft de kwaliteit van mijn leven in velen opzichten verbeterd. Nu heb ik het voorrecht om al bijna 23 jaar aanwezig te mogen zijn bij de hergeboorte van allerlei moedige mensen. Het is niet alleen een voorrecht, maar het geeft ook inspiratie. Want elke hergeboorte is uniek. Iedereen gebruikt de kans om de waarheid over zichzelf te ervaren op een eigen unieke manier. Dat is niet iets wat ik voor ze doe. Ik geef slechts de kans om de adem op een krachtige manier te gebruiken. Maar ik bied ook de veiligheid en het vertrouwen om dit te doen. Hergeboorte ontstaat wanneer je bereid bent de grenzen van je eigen angst uit te dagen om alsnog te verwerken wat tot nu toe onverwerkt is gebleven. Een ieder doet dit op zijn of haar manier. Die manier is een weerspiegeling van wie je uiteindelijk bent

Vrijwel iedereen heeft in min of meerdere mate een trauma opgelopen bij de geboorte. Het is slechts een kwestie van gradatie. De overgang van het drijven in een vloeistof naar een atmosferische omgeving is op zichzelf al traumatisch genoeg. Andere factoren die tot een geboortetrauma bijdragen zijn samentrekkingen in de baarmoeder terwijl de baarmoederhals nog gesloten is. Het gebruik van een verlostang of een vacuumpomp die het hoofdje van een uiterst gevoelige pasgeborene min of meer verpletteren of misvormen. Een ruwe behandeling door artsen of verloskundigen. De scheiding van moeder en kind. Het doorknippen van de navelstreng voordat deze is uitgeklopt. Verder klappen op de billen in een ondersteboven gehouden positie om de ademhaling te stimuleren. Met als gevolg een vernauwing van onze eerste ademhaling. En daarnaast nog een aantal negatieve besluiten die we genomen hebben tijdens het tijdstip van onze geboorte over het leven wat ons te wachten staat . Met rebirthing wordt de kans geboden het geboortetrauma te verwerken en te helen, door de ademhaling opnieuw open te stellen en het negatieve denken om te keren.

Hoeveel ervaring heb je met Rebirthing?


1-5 sessies
6-10 sessies
11-25 sessies
26-100 sessies
meer dan 100 sessies


Geef jezelf in 30 seconden nieuwe energie

Copyrights 2006 - 2018 www.startbeurs.nl - Alle rechten voorbehouden